De eerste Betuwse kerkquiz

Ds Henk Fonteyn en ds. Henk van Kapel hebben in de afgelopen tijd zitten broeden op een quiz, waarmee zij uw kennis van bijbel en liturgie – op ludieke wijze – op de proef willen stellen. Live vanuit de kerk in Tricht willen zij u op woensdagavond 24 februari een uur lang uitdagen, voor u allen te volgen via kerkdienstgemist.nl. Noteer vast: aanvang 20.00 uur. Het is wel fijn voor hen als u zich vanaf nu even wilt melden als deelnemer, zodat zij een beetje idee hebben hoeveel belangstellenden er aanhaken. Dat mag ook van buiten Tricht of Buurmalsen trouwens! Graag even een appje of mailtje aan ds. van Kapel: 06-30743819 of post@dshjvkapel.nl .  

Appeltaartaktie

Op 20 maart hoopt Berty van Maaswaal weer vele appeltaarten te mogen verkopen t.b.v de kerk van Buurmalsen.Houdt deze datum in de gaten. Nadere informatie volgt.

Oliebollen actie zondagsschool

Zoals al jaren gebruikelijk is bakten wij ook dit jaar weer de lekkerste oliebollen en appelbeignets om het zondagsschoolwerk te kunnen bekostigen. Vanwege de coronamaatregelen was het dit jaar anders dan dat we gewend waren. Zo werd er geen chocolademelk en glühwein geschonken en was het uitgiftepunt buiten onder een partytent. Er was een mooie loop/rij route uitgezet zodat de mensen elkaar niet hoefden te passeren en de afstand bewaard kon blijven. We mogen terug kijken op een zeer succesvolle dag. We hebben het mooie bedrag van €1.630 opgehaald. Ook in de collectebus zat een fantastisch bedrag, namelijk €326. Uiteraard moeten de kosten hier nog van af gehaald worden. Langs deze weg willen we allen die de lekkernijen bij ons gekocht hebben, ons hebben geholpen met deze actie en ons gesponsord hebben hartelijk bedanken.

De leiding van de zondagsschool.

Kerkelijke activiteiten geannuleerd

Door de verlengde lockdown komen alle kerkelijke activiteiten, naast de erediensten, te vervallen tot nader bericht. Gelukkig kunnen de erediensten online beluisterd worden. Blijf allemaal gezond en hopelijk kunnen we elkaar snel weer treffen in God’s huis.

Luiden kerkklokken

Kort voor de jaarwisseling zullen de kerkklokken luiden. Het jaar 2020 uitluiden en 2021 verwelkomen.  Een moment om stil te staan bij het voorbije jaar waarin veel is gebeurd. We leven mee met hen die met verdriet en verlies te maken kregen. We hopen en bidden dat het nieuwe jaar voorspoed mag brengen en gezegend zal worden.

Erediensten na 20 december

De kerkenraad heeft met pijn in het hart besloten om de diensten  na 20 december 2020 slechts met minimale bezetting te houden. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom verspreiding van Covid-19. Net als in het voorjaar zullen alleen voorganger, organist, kerkenraad en koster in het kerkgebouw aanwezig zijn. U kunt de diensten beluisteren (rechtstreeks of achteraf) via kerkomroep.nl .

Zodra de ontwikkelingen aanleiding zijn voor openstelling van de kerk, zal hierover bericht worden via de Mededelingen voorafgaande aan de kerkdienst en op deze website.

We hopen en bidden dat dit op korte termijn mogelijk is.

De kerkenraad wenst u, juist in deze periode, gezegende dagen toe in goede gezondheid!

Heilig Avondmaal

Door familie- omstandigheden van ds. Van Kapel kon de viering van het Heilig Avondmaal in de dienst van 13 december niet doorgaan. Voorgesteld was om dit in de dienst van 20 december wel te doen, maar inmiddels zijn de maatregelen rondom Covid-19 dusdanig, dat de kerkenraad heeft besloten geen Heilig Avondmaal in deze dienst te vieren.

Banket actie Rommelmarkt Buurmalsen

Door de Covid-19 maatregelen kon er afgelopen voorjaar geen rommelmarkt plaatsvinden. Om toch wat geld te kunnen genereren heeft de rommelmarkt commissie besloten om een oude traditie weer nieuw leven in te blazen. Namelijk de verkoop van banketletters en saucijzenstaven voor sinterklaas, aangevuld met speculaaspoppen. Als het goed is heeft u een bestelformulier in uw brievenbus ontvangen.

Doet u ook mee? Hang uw ingevulde formulier aankomende vrijdag (13 november) in een plastic zak aan de deur. Of stuur uw bestelling naar rommelmarktbuurmalsen@outlook.com

Aanmeldplicht Zondag 22 november 2020

Zondag 22 november herdenken we de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De betreffende families ontvangen een uitnodiging. Wegens de nu geldende Covid-19 maatregelen is er een beperkt aantal mensen toegestaan in het kerkgebouw. Daarom is er een aanmeldplicht voor deze dienst, waarbij nabestaanden van de overledene voorrang hebben. Blijkt dat er veel meer aanmeldingen dan beschikbare zitplaatsen zijn, dan zullen er 2 diensten na elkaar gehouden worden: 10.00 en 11.45 uur. Natuurlijk is er begrip indien u liever (nog) niet naar de kerk wilt komen. De dienst is ook thuis te volgen via kerkomroep.nl (selecteer Buurmalsen).